Điểm nổi bật

Pokras Lampas: Suy nghĩ lại về tương lai của bóng đá quốc gia

Pokras Lampas: Suy nghĩ lại về tương lai của bóng đá quốc gia

Pokras Lampas - đối với một số người, nó sẽ giống như một tập hợp các từ. Nhưng những người yêu nghệ thuật đương đại sẽ nói ngay rằng đây là bút danh của một nghệ sĩ trẻ - nhà thư pháp. Trong một thời gian ngắn, Pokras đã tập hợp được cả một đội quân hâm mộ xung quanh phong cách của mình và vẽ n...