Tôi đã chạy bộ mỗi ngày trong một tháng, hãy xem điều gì xảy ra với cơ thể của tôi

Chạy từ vựng: một thuật ngữ thực sự hay một từ tạo thành? Thử đoán!

Yêu thích chạy và chạy giỏi không phải lúc nào cũng là hai khái niệm tương đương. Trong lĩnh vực thể thao và lối sống lành mạnh, các thuật ngữ mới xuất hiện thường xuyên đến mức khó có thể theo dõi mọi thứ.

Đặc biệt đối với những người chạy bộ và những người chỉ muốn kiểm tra trực giác của mình, chúng tôi cung cấp một bài kiểm tra: bạn có đoán được không Trong số 10 thuật ngữ thực sự liên quan đến việc chạy bộ, chúng ta tưởng tượng ra thuật ngữ nào?

Kẻ Khù Khờ Di Chuyển Tượng Phật Nặng 1000 Cân Chỉ Với 1 Câu Nói | Chân Mệnh Thiên Tử | OneTV 📺

Bài trước Con đường đầu tiên và cách tồn tại: 15 điều cần biết về nó
Bài tiếp theo Tôi muốn đến đó: làm thế nào để đến khách sạn đã làm bùng nổ Instagram?